top of page

The BATCollection

'1986 till nu' är den serie målningar som under över ett år utvecklade sig till ytterligare en serie, The BAT collection. Målade känslor fångade i enkla porträtt. Kollektionen har ingenting med batman att göra, masken finns med för att vara just en mask för att skydda ansiktet från beskådan. Ofta syns ZMs tidigare målningar som bakgrund i denna nya serie vilket skapar ett mystiskt meta perspektiv. Motiven uttrycker ofta en nonchalans och uppkäftighet, ibland tomhet. Några exempel på detta är ofta cigaretter och obrydda blickar stirrande in i betraktaren. Detta kan ses som ett slag mot den elitistiska finkulturen som aldrig fallit i god jord hos konstnären. Där några få bestämmer vad som är bra och vad som inte är bra konst.

The BAT Collection är målad i ren lust. 

Love it or hate it

bottom of page