1986
till
nu

En serie som började ta form efter att konstnären fått tillgång till ett större antal foton från barndomen, som nyligen scannats in från diabilder. Alla målningar är skapade från minnen, bilder och till viss del med inspiration från gamla sparade leksaker från 80 och 90-talet. Denna idé har växt fram under en längre tid och börjar nu äntligen ta form och förevigas på canvas. Samlingen innehåller mängder av referenser från framförallt 90talets uppväxt men kommer över tid täcka in hela tidsspannet från 1986 tills idag i ett spännande dokumentärt måleriexperiment.