top of page

Renaissance

Naturkatastrofer och avslutade krig har lagt ett lugn och svept en skugga över den en gång så blomstrande blåa planeten.
När jorden ligger i spillror och mörkret hotar att förtära oss, framträder en glimt av hopp. Mitt i detta kaos hittar vi en ny gemenskap, där varje handling är en symbol för överlevnad och återfödelse. Med nyvunnen jämlikhet bortom de utsläckta skärmarnas enslighet återfinner vi en förlorad närhet, där solens strålar återigen leder oss till en ny gryning. Renaissance är vårt storslagna epos, där vi navigerar genom det dystopiska landskapet för att återerövra vår plats i världens skapelseberättelse.

bottom of page