ENGLISH

PRICES AND PAYMENT

In the shopping cart you can see the total price including shipping and payment.


Shipping terms are stated in the shopping cart depending on the selected shipping method.

VAT Original paintings

If you order an original painting to an EU country, 12% VAT on the item and 25% VAT on the shipping is always included in the price you see. This is specified on the receipt that accompanies your original


VAT Prints

If you order an print to an EU country, 12% VAT is always included in the price you see.

RETURNS

Your right of withdrawal (the withdrawal period) is valid for 14 days. In your message to us, it must be clear that you regret it. The cancellation deadline starts on the day you received the item or a substantial part of it. If the agreement applies to a specially manufactured product - or a product that has a clear personal touch, the withdrawal period starts on the day we have provided information.


Our posters

We use a 240g paper to all our posters. Sometimes the posters is sent directly to you from the printing office. If something does not match your order please contact us immediately!


Once you have exercised your right of withdrawal:

You are obliged to keep the product in as good a condition as when you received it. You may not use it, but of course, carefully examine it. If the item is damaged or lost due to negligence, you will lose the right of withdrawal.


PRIVATE POLICY

"When you place your order with us, you state your person /. In connection with your registration and order, you agree that we store and use your information in our business to fulfill the agreement with you. You are entitled under the Personal Data Act to receive the information that we have registered for you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you can request that the information be corrected or deleted. If so, contact us via email. "


DELIVERIES

Our posters are safely shipped in pipes or boxes designed for this very purpose.

Shipping times may vary, but within Sweden you should have your order within 3-5 business days. Shipping outside Sweden may vary but usually does not exceed two weeks. For example, if you order Ciara with gold the shipping time is 5-10 business days.

DELIVERIES OF ORIGINAL ART

We offer shipping of original paintings all over the world. Unless otherwise agreed, our paintings are sent in safe wooden boxes. Should anything be wrong with the delivery, please contact us directly via email


RETURNS

Returns are made at your own expense except if the item is defective or if we have packed incorrectly. Returns should be sent by letter or parcel, not by postage.


Refund Obligation:

If you have exercised your right of withdrawal, we will refund what you paid for the item (with deduction for previous shipping costs (even if you got free shipping when you ordered), packaging and the work around it) as soon as possible or at the latest within 30 days of the day we received the item or, the notice that you have repented. You have to pay the return costs yourself when you return the goods. In some cases if you live far away outside eu the shipping cost more than you pay for, therefore you will not get back all money you payed for the delivery in the first case if you want to return it, we will inform you of this when you place your order

SWE

VILLKOR 

PRISER OCH BETALNING

I kundvagnen kan du se det totala priset inklusive frakt.

MOMS Originalverk

Om du beställer ett originalverk till ett EU-land inkluderas alltid 12% moms på varan och 25% moms på frakten i priset du ser. Detta preciseras på kvittot som medföljer ditt original!

Moms Prints

Om du beställer en print till ett EU-land inkluderas alltid 12% moms på varan i priset du ser


RETURER

Din ångerrätt (ångerperiod) gäller i 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det vara tydligt att du ångrar det. Uppsägningsfristen börjar dagen då du fick artikeln/artiklarna eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en speciellt tillverkad produkt - eller en produkt som har en tydlig personlig prägel, börjar utträdesperioden börja dagen då vi har lämnat information.


Våra posters

Vi använder ett 240g papper till alla våra posters. Ibland skickas posters direkt till dig från tryckeriet. Om något inte stämmer med din beställning, kontakta oss omedelbart så löser vi det!


När du har utövat din ångerrätt:

Du är skyldig att hålla produkten i ett gott skick. Du får inte använda den, men naturligtvis granska den noga. Om föremålet är skadat eller förlorat på grund av försumlighet, förlorar du ångerrätten.


Integritetspolicy

När du gör din beställning hos oss anger du din person /. I samband med din registrering och beställning samtycker du till att vi lagrar och använder din information i vår verksamhet för att uppfylla avtalet med dig. Du har rätt enligt personuppgiftslagen för att få den information som vi har registrerat för dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen korrigeras eller raderas. Om så är fallet, kontakta oss via e-post.


LEVERANSER

Våra posters levereras säkert i rör eller lådor designade för just detta ändamål.

Fraktiderna kan variera, men inom Sverige bör du få din beställning inom 3-5 arbetsdagar. Frakt utanför Sverige kan variera men överstiger vanligtvis inte två veckor. Om du till exempel beställer Ciara med guld är leveranstiden 6-14 arbetsdagar då den måste behandlas av konstnären innan den skickas vidare. Vid beställning av flera olika posters kan det hända att tryckeriet delar upp och skickar beställningen i flera leveranser, så skulle du få hem endast delar av beställningen så kan du vara lugn.


LEVERANSER AV ORIGINALKONST

Vi erbjuder frakt av originalmålningar över hela världen. Vanligtvis skickas våra målningar i säkra trälådor, men inom Sverige kan det hända att målningarna skickas i kartong för att hålla nere fraktkostnaden. Om något är fel med leveransen, vänligen kontakta oss direkt via e-post.


RETURER

Returer görs på egen bekostnad förutom om varan är defekt eller om vi har packat fel.

Returer skall returneras i samma emballage produkten kom i.


Återbetalningsskyldighet:

Om du har utnyttjat din ångerrätt, kommer vi att återbetala det du betalade för föremålet (med avdrag för tidigare fraktkostnader (även om du fick fri frakt vid köpet), förpackningsemballage och arbetet kring det) så snart som möjligt eller senast inom 30 dagar från den dag vi återfått artikeln.

Du måste betala returkostnaderna själv när du returnerar varorna.Tack för ditt meddelande!