ZEON MILO

ENG

Zeon Milo is an artist based in Borås where his studio is located. He has in recent years performed well in painting, which has led to a variety of expressions in the form of abstract color explosions, which have recently become more and more the subject of portrait painting, and preferably on larger canvases.

Zeon Milo is a pseudonymous artist created on Instagram to begin with most with the ambition to show his art, which quickly began to sell. His paintings are now found all over the world in over ten different countries like Japan, USA and France.

The art is currently for sale at five galleries, in Borås, Falkenberg, Stockholm, Edmonton and Calgary.

In 2019, the artist was exclusively invited to exhibit his art at the popular art event Affordable Art Fair Stockholm, this as a "Hidden Talent", a fair otherwise only galleries can attend.

Locally, the artist is perhaps best known for his annual presence at the Sjuhärad Children's Cancer Gala where his art brought important money when his paintings were auctioned off.

SWE

Zeon Milo är konstnär hemmahörande i Borås där även hans ateljé befinner sig. Han har under de senaste åren exprementerat friskt inom måleriet vilket har lett fram till en mängd olika uttryck i form av abstrakta färgexplosioner som under senare tid gått över allt mer till porträttmålning, och då gärna på större dukar. 

Zeon Milo är en pseudonym konstnären skapade på Instagram till en början mest med ambitionen att visa upp sin konst, som snabbt började sälja. Hans målningar finns nu över hela världen i ett flertal olika länder, däribland Japan, USA och Frankrike. 

Konsten finns i nuläget till försäljning på fem gallerier, i Borås, Stockholm, Falkenberg, Edmonton och Calgary.

År 2019 blev konstnären exklusivt inbjuden att i egen regi ställa ut sin konst på det populära konstarrangemanget Affordable Art Fair Stockholm, detta som en ”Hidden Talent”, en mässa annars enbart gallerier kan närvara på.

Lokalt är konstnären kanske mest känd genom sin årliga närvaro på Sjuhärads Barncancergala där hans konst inbringat viktiga pengar då hans målningar auktionerats ut.

 
 

.